DDCIC

Architecture

01

Welcome we are DDCIC

Action louder than words!We believe best sustainble designs and development will make better world, support better business for clients and bring better quality of life for end users. We passionally innovate designs and products will help curb climate change and save environment, tangebly bring happyness to end users.

03

Services

1. Consulting - Design

Making investment projects planning urban, tourist areas, industrial parks
      Consultancy of architectural design of public and civil works
      Consulting design engineering and transportation
      Consulting design architecture and furniture
      Estimating construction cost
      Verification of designs, cost estimates of works

2. Construction - Build and Installation of Interior of civil works

Construction of residential houses, apartments, offices
      Renovating and repairing works
      Complete interior construction
      Supervise construction and determine construction quality

3. Supply of household goods and construction materials

  •      Furniture
  •       Household electrical appliances
  •       Construction materials, construction equipment
04

Design team profession

05

Workflow advisory

1. Ý tưởng và Bắt đầu

Thu thập thông tin về nhu cầu và xác định nhiệm vụ

Thảo luận xác định phương án triển khai; mức độ áp dụng phong cách thiết kế trong phạm vi công việc

Ký hợp đồng

Khảo sát hiện trạng công trình, địa điểm xây dựng, tiến hành đo vẽ lại hiện trạng

Đề xuất các ý tưởng

2. Tư vấn và Thiết kế

  •  

Chuẩn bị các ý tưởng sơ bộ dựa vào bản tóm tắt thông tin dự án đã được hai bên thống nhất.

  •  

Chuẩn bị các phương án lựa chọn hình thức chủ đạo, bảng màu, vật liệu, …

  •  

Lập bản vẽ kỹ thuật thi công

  •  

HÌnh ảnh diễn họa hoăc Moodboard

  •  

Lập dự toán thi công

3. Thi công và Hoàn thiện

Chuẩn bị mặt bằng thi công

Xây dựng

Hoàn thiện

Lắp đặt thiết bị

Bảo hành - bảo trì

06

Products common

07

Our partners and clients

08

Contact info

Office

No 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 36 330 379